ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

غدیر نیامده رفت!
و محرم نمی آید چون هست.
نگو محرم آمد
که محرم آمدنی نیست.
محرم همیشگی است.
و بدبختی ما
از انجا شروع شد که پنداشتیم
محرم یک دهه می آید و می رود.
محرم از کی هست شد؟
آیا تا به حال از خودت پرسیده ای؟
آری
از آن زمان که غدیر نیست شد.
غدیر را نیست کردند و ما نظاره کردیم.
وقتی غدیر فراموش شد
محرم برپا شد.
محرم عزای نادیده گرفتن غدیر است.
محرم عزای فراموشی غدیرغدیرغدیر!

  • منتظر تنها
همه چادری ها بد نیستند....
می دانم،
چادری هایی را میشناسی که حرمت آن را نگه نمیدارند.
باور کن این قانع کننده نیست برای چادر نداشتن ِ تو.
تو حرمت حجاب زهرا (س) را نگه دار..
و به همه ثابت کن:
چــادری های زهرایـی بیشترند...


  • منتظر تنها

اسمش را دخترانه بنام : دنیا
اسمش را مردانه بنام : جهان
افسوس که این سیاره ی آبی، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه

  • منتظر تنها

بارالها !

اجلم را  به تاخیر انداز

چند روزیست دلم تنگ محرم شده است....!  • منتظر تنها

یه دعا میکنم

اگه دوست داشتی آمین بگو

الهی فقط یکجا تو دوراهی بمونی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اونم تو بین الحرمین

  • منتظر تنها

به آیت الله بهجت(ره) گفتند:

کتابی درزمینه اخلاق معرفی کنید

فرمودند:

لازم نیست یک کتاب باشد

یک کلمه کافیست

که بدانی

((خدامی بیند))  • منتظر تنها

  • منتظر تنها

شاید  یاسین همان یا ح سین است ...
اما ح سین بی‌ سـر !!! ...

  • منتظر تنها

شما لب چهارراه ایستادی. یک دختر زیبا، یک خانم زیبا پشت

فرمان است. یک چند ثانیهای یک نگاه به این میکنی. 

میگی عجب تکه ای است! شد... نگاهش کردی. آنوقت ازدواجت

شش ماه عقب میافتد. هی میروی، نمی شود. 

می گوید: به خاطر اینکه باقلوا خوردی، از بشقاب پلو محروم شدی. 

کم من لقمة من اکلاتی

امیرالمؤمنین فرمود: گاهی یک لقمه جلوی اشتها را می گیرد.

شما یک باقلوا را بخوری، اشتهایت نصف می شود....


  • منتظر تنها


  • منتظر تنها