ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

شنیدی میگند

↯ 

این کارو بکن گناهش گردن من! 

بدان که هیچکس نمیتونه گناه کسی رو برعهده بگیره

کافران به مومنان گفتند: شما از راه ما پیروی کنید

ما گناهانتان را برعهده می گیریم!

آنان هرگز چیزی از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت

آنان به یقین دروغگو هستند

عنکبوت ۱۲


  • منتظر تنها

(عمل آدمی) اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی 

در دل سنگ سختی یا در آسمان ها یا داخل این زمین باشد 

خداوند آن را (در روز قیامت) خواهد آورد

(تا بر اساس آن جزا دهد) زیرا خدا دقیق و باریک بین و آگاه است.

لقمان/۱۶

  • منتظر تنها

آیت الله مجتهدی تهرانی:

زمانی که مردم مشغول کثرت عمل هستند، دعای کمیل می خوانند،

دعای ندبه، دعای سمات، نماز شب و زیارت عاشورا می خوانند،

و به کارهای آخرتی مشغول هستند، 

تو کاری کن که عملت خالص باشد.

مثلا دیده اید که بعضی ها پرخوری می کنند،

در عوض بعضی ها کــم ولــی مـقـوی می خورند؟


زمانی که مردم می خواهند عملی انجام دهند که همه بفهمند،

تو یک عمل خالص انجام بده.


  • منتظر تنها

شیطان به صورت مداوم، یا انسان را مأیوس می کند یا مغرور.

فکر و ذکر دائمی شیطان،

قـرار دادن انـسـان در یــکـی از ایـن دو حــالــت اسـت.

وقتی مأیوس می کند، نمی گذارد آدم حرکت بکند. 

وقتی مغرور می کند، انسان به شتابزدگی و بی دقتی دچار می کند.

در هر دو صورت آمار اشتباهات انسان افزایش پیدا می کند.

استاد پناهیان

  • منتظر تنها

ما که اهل دزدی نیستیم، شراب که نمی خوریم، ربا که نمی گیریم،

پس مشکل از کجاست ؟

مشکل بیشتر ما از ناحیه زبان هاست.

وقتی در خانه ات به فرزندت سر یک موضوع ساده میگویی خفه شو!

داری دل بچه را می شکنی، حواست هست؟

وقتی شخـصی اشتباهی میکنه یا حرف ناپسندی میزند، جوابشو با

خوش رفتاری بده .

حضرت باقر(ع) فرموده از زندگی دو قسم را نبین و یک قـسم را ببین

یعنی زیرکی نکن.

ازش می پرسند فلانـی چـطور آدمیـه؟ میگه نماز میخونه، اهل دعـا

و زیارت عاشـوراست، آدم خـوبـیـه ولی یکم بـداخـلاقه! اصلاً مومنی

که بداخلاقه به درد نمیخوره.

انسان باید با صـفـا باشه . انـسـان بی صـفـا به درد نـمـیـخوره .

استاد فاطمی نیا

  • منتظر تنها

      


    در صحنه قیامت نمی‌گویند تو در دنـیا چـه کردی بـلـکـه 

    مـی‌ گویند چه با خودت آوردی؟


    یعنی انـسـان باید یک قـدرتـی داشـتـه باشـد که بتواند 

    اعـمـال حسنه را با خود ببرد. 


   یعنی اعـمـالـش در دسـتـش نقد باشد. یـعـنـی این طور 

   نـبـاشد که کار خـیر بکند بعد گـنـاه کند، غـیـبـت کند و... 

   که با این کارها افعال خیرش بـریـزد.


   آیت الله جوادی آملی


  • منتظر تنها

خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی فرمود که: 

ای داوود به گناهکاران بـشـارت بده که من توبه شما را می پذیرم

و عـفـوتان می کـنـم. چون آن ها غــیــر از مـن کـسـی را نـدارنـد،

گناهکاران دل شکسته اند. گناه کرده اند و امیدشان به عفو است.


یکی از داش مشدی ها چند سال پیش رفته بود مـکـه، رو به روی

خانه خدا به خـدا مـی گـفـت: خدایا ما در تـهـران نخود و لـوبیا را با

آشغال هایش می خریم، ما هم آشغال هستیم و به مکه آمـدیم،

تو ما را همراه خوب ها بخر.


خدا این ها را دوست دارد. خـدا نـالـه بنده گـنـهـکـار را از ذکـر 

سبحان الله و لا اله الا الله که دیـگـران می گویند بیشـتر دوسـت 

دارد. گریه می کند که خدایا مرا می آمرزی یا نمی آمرزی؟


خداوند به حضرت داوود می فرماید: بـه ایـن بنده ها بشارت بده

که گناهانتان را می بخشم و عفو می کنم.


آیت الله مجتهدی تهرانی


  • منتظر تنها

استاد پناهیان:

برای اینکه فـردایت مثل دیـروز نشود ، از امـروز بـهـترین بهره را بـبـر .

بهترین بهره از امروز ، تاسف برای دیروز نیست ؛ توبه از دیروز است .

فـرق تـأسف و تـوبـه این است که وقـتـی در توبه ، تأسـف می‌خوری

در آغوش گرم خدا هستی و او تو را نـوازش می‌ کند و برایت گذشته

را جبران می‌کند. 

امـا انـسـان در تـأسـف ، تـنـهـاسـت و هـیـچ کمکی به او نمی‌رسد .

           

  • منتظر تنها


فردی در پـیـش خـردمـنـدی از فـقـر خـود شکـایـت می کـرد و 

سخت می نالید.

خردمند گفت: آیا می خواهی که ده هزار درهم داشته باشی 

و چشم نداشتـه باشی؟

گفت : البته که نه ، دو چـشـم خود را با دنیا عوض نمـی کنم.

خردمند گفت: عـقـلت را با ده هزار درهـم مـعـاوضه می کنی؟ 

گفت : نه

خردمند گفت: گوش و دست و پای خود چطور؟ 

گفت : هرگز

خردمند گفت : پـس هم اکنون خداونـد صـدها هـزار درهم در 

امـان تو گذاشته است باز شکایت داری و گـلایه می کنـی؟!

بلکه تو حاضر نمی شوی که حـال خویـش را با حال بـسیاری 

از مردمـان عـوض کـنی و خـود را خوش تر و خوش بخت تر از

بسیاری از انـسـان های اطـراف خـود بـبینی، پس آنچه تو را

داده اند و تـو هـنـوز شکر این هـمـه را بـه جا نیاورده خواهان

نعمت بیشتری هستی؟

  • منتظر تنها

آری شـیـطـان در کمین همین نگاه مـن و تـوست


به هنگام نگاه به نامحرم ، سر به زیر افکن و بگو:


اعـوذ بـالله مـن الـشـیـطـان الـرجـیـمرسـول خـدا صـلـی الله عـلـیـه و آله و سلم:

نگاه به نامحرمان تیری مسموم از تیرهای ابلیس است.

هر کس از ترس خداوند چشم خود را از نــگــاه حــرام بـاز دارد،

خداوند ایمانی به او عطا فرماید که شیرینی آن را در قلبش حس کند.

بحار الانوار، ج 104، باب 91، ص 31 تا 42

  • منتظر تنها