ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۸ مطلب با موضوع «کمی تامل لطفا» ثبت شده است

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

  • منتظر تنها

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

  • منتظر تنها

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

خدا
  • منتظر تنها

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

وجدان

مادر

  • منتظر تنها

 برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

  • منتظر تنها

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید


  • منتظر تنها

برای مشاهده و ذخیره تصاویر در اندازه اصلی روی عکس کلیک کنید

  • منتظر تنها

چگونه خدا از بنده گنهکار خودش راضی میشود ؟

در دعاى کمیل آمده است که طول نمیکشد:

 یا سریع الرضا

 هیچ کس از خدا زودتر راضى نمى‏ شود.

پدرى بود که سى و پنج سال ، هر چه رفتند و گفتند که از پسرش

راضـى شود، گفت: راضـى نمى‏ شـوم. آخر هم با نارضـایـتـى مرد.

حالا حق و ناحق بودن را نمى‏ دانم،

یا بین زن و شوهـر اخـتـلاف مى‏ شود، گاهى چندیـن سـال طـول

مى‏ کشد، بین دو بـرادر نـزاع مـى‏ شود، سال‏ـهـا قـهـر هسـتـند و

یکدیگر را نمى‏ بخشند،

اما خدا مى‏ گوید: اگر به عدد ریگ بـیـابان و ستارگان آسمان گنـاه

آوردى، هـمـان وقـتـى کـه مـى‏ آیـى تـو را مـى‏ بــخـشـم.

شب جمعه، ماه رمضان و شـب احیا بیا تا بـبـخشم؟ نـه...

مگر روز عاشورا ماه رمضان و شب احیا و شب جمعه بود؟

وقتى حـرّ به پسرش گـفـت: عـلـى ! چکمه‏ ها را از خاک پـر کن و

به گردن من بیانداز و به سمت ابى عبدالله  علیه‏ السلام ببر، چند

قدمى آمد، به امام  علیه ‏السلام عرض کرد:

 « هل لى من توبة »

 آیا قبولم مى‏ کنى؟

 امام فرمود: بله. این بنده خداى ما است. کسى که هیچ کـس او

را نمى‏ شناسد.

  • منتظر تنها