ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

ترس و امید

خداوندا ببخش ما را برای گـنـاهـانـی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده...

سلام به وبلاگ ترس و امید خوش آمدید...

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن!

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده !

آخرین مطالب
محبوب ترین مطالب

۱۵ مطلب با موضوع «حاج آقا قرائتی» ثبت شده است

 آدم ها سه دسته اند:

                                    عـینک

                                    ملحفه

                                    فـــرش

وقتی یک لکه ای بنشیند روی عینکت ، بلافاصله زود آن را با دستمال

کاغذی پاک می کنی

وقـتـی هـمـان لـکـه بـنـشـیـنـد روی ملحفه، می گـذاری سـر مـاه که 

لباس ها و ملحفه ها جمع شد، همه را با هم با چـنـگ می شویی...

وقتی همان لکه بنشیند روی فـرش، می گـذاری سر سال، با دسـتـه 

بیل به جانش می افتی.

خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک

و زلالی که جایـشان روی چـشـم است، تا خـطـا کـردنـد، بـلافـاصـلـه

حالشان را می گیرد (والبته در دنیا و خفیف) ...

دیـگـران را بـه مـوقـعش تـنبـیـه می کند آن هـم بـا چـنـگ و آن گـردن

کلفت هایش را می گذارد تا چرک هایشان جمع شود... 

قـرآن کـریـم: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویـش بـیـافزایند

و سر سال (یا قیامت، یا هم دنیا و هم قیامت) حسابی با دسـتـه بیل 

از شرمندگیشان  در می آید ...

  • منتظر تنها

میگویــد:

فقط دلت پاک باشه...خـــــدا به حجابت نیاز نداره...

حاج آقا قرائتـــی مثالی زدند…

می‌ فرمودند: اگر تخم کدو یا تخم هندوانه رو پوست بکنی و مغزش رو

بکاری هیچ وقت نتیجه نمیده و سبز نمیشه!

بلکه باید با پوست کاشته بشه و پوستش هم در نتیجه دادنش مهمه.

به همیـن خاطـر هـم در اسـلام:

کسی که باطنش خوب باشد و ظاهرش خوب نباشد فاسق است...

کسی که باطنش خوب نباشد و ظاهرش خوب بـاشد منافق است...

مومن کسی اسـت که هم باطـنـش خـوب باشد و هم ظـاهـرش.

درپاسخ باید گفت:

از کوزه همان برون تراود که در اوست!

دل پاک نشونه های خودش رو داره ، یکی از نشونه هاش حفظ حجاب 

بـرای رضـــــای خــــداست...!

  • منتظر تنها

 


بچه ام کوچولو بود، از من بیسکویت خواست


گفتم: امروز مى خرم.


وقتى به خانه برگشتم فراموش کرده بودم.


 بچه دوید جلو و پرسید: بابا بیسکویت کو؟ 


گفتم: یادم رفت! ! !


بچه تازه به زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده.


بچه را بغل کردم و گفتم: باباجان ! دوستت دارم. 


گفت: بیسکویت کو؟


دانستم که دوسـتـى بـدون عمل را بـچـه سه ساله هـم 

قبول ندارد. چگونه مـا مـی گـوئـیـم خـدا و رسول و اهل

بیت او را دوست داریم، ولى در عمل کوتاهى میکنیم؟؟  • منتظر تنها

شما لب چهارراه ایستادی. یک دختر زیبا، یک خانم زیبا پشت

فرمان است. یک چند ثانیهای یک نگاه به این میکنی. 

میگی عجب تکه ای است! شد... نگاهش کردی. آنوقت ازدواجت

شش ماه عقب میافتد. هی میروی، نمی شود. 

می گوید: به خاطر اینکه باقلوا خوردی، از بشقاب پلو محروم شدی. 

کم من لقمة من اکلاتی

امیرالمؤمنین فرمود: گاهی یک لقمه جلوی اشتها را می گیرد.

شما یک باقلوا را بخوری، اشتهایت نصف می شود....


  • منتظر تنها

من در اتاق یک رئیسی رفتم، کار داشتم. تا در را باز کردم دیدم یک

دختری حالا یا دختر یا خانم، خیلی خوشگل است. تا در را باز کردم،

اوه... چه شکلی! داخل اتاق رئیس رفتم

گفتم: شما با این خانم محرم هستی؟

گفت: نه !

گفتم: چطور با یک دخـتـر به این زیـبـایی تو در یک اتـاق هستی و

در هم بسته است.

گفت: آخر ما حزب اللهی هستیم.

گفتم: خـوشـا به حالـت که اینقدر به خودت خاطـرت جـمـع است.

حضرت امیر به زن‌های جوان سلام نمی‌کرد.

گفتند: یا علی ، رسول خدا سلام می‌کند تو چرا سلام نمی‌کنی؟

گفت: رسول خدا سی سال از من بزرگتر بود. من سی سال جوان

هستم. می‌ترسم به یک زن جوان سلام کنم یک جواب گرمی به

من بدهد، دل علی بلرزد.

بعضی ها خودشان را از مراجع تقلید حسینی تر می‌دانند.

گفتم: دل علی می‌لرزد، دل تو خاطرت جمع است؟

بعضی‌ها خودشان را از امیرالمؤمنین حزب اللهی‌تر می‌دانند.

حاج آقا قرائتی

  • منتظر تنها